Crusade and Revolution

Anyone wanting to play a live Crusade and Revolution on its English or Spanish version ?

I would play, dm me so we can schedule a game.

Tu nick sugiere que tal vez vivamos cerca. Si estás en el “cap i casal” tal vez hasta podríamos jugar en vivo.

Visc a Barcelona, però no tinc el joc. Malgrat, he jugat 2 cops l’escenari del primer any amb un amic.
Pels horaris : Tinc força irregularitat. Avui Dissabte, per exemple, el tinc tot lliure.

PM sent.